ZESPÓŁ WSPIERAJĄCO – AKTYWIZUJĄCY : DYREKTOR

Sylwia Walkusz

 

STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Bogumiła Lewandowska

 

PEDAGOG

Magdalena Bareja-Gaszyńska

 

TERAPEUTA

Ewelina Reich

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Joanna Kowalewska

 

TERAPEUTA

Anna Kosarzycka

 

TERAPEUTA

Joanna Wudzińska

 

OPIEKUN

Katarzyna Sikorska

 

TERAPEUTA

Karolina Kosowska

 

OPIEKUN

Piotr Łobaczewski

 

LOGOPEDA

Maria Jonko

 

PSYCHOLOG

Barbara Tabaka -Tomczyk

 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO – KSIĘGOWY : GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Parol

 

SPECJALISTA DS. EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYCH/KASJER

Katarzyna Bluwas