bilans

166 KBPobierzPodgląd pliku

informacja dodatkowa

218 KBPobierzPodgląd pliku

pdf infromacja dodatkowa PDS z załącznikami

577 KBPobierzPodgląd pliku

rachunek zysków i strat

142 KBPobierzPodgląd pliku

zestawienie zmian w funduszu

129 KBPobierzPodgląd pliku

arkusz wzajemnych rozliczeń PDS-CRK-2022r.pdf- zał.nr 4 do bilansu

462 KBPobierzPodgląd pliku

arkusz wzajemnych rozliczeń PDS-CRK-2022r.pdf- zał.nr 5 do bilansu

461 KBPobierzPodgląd pliku

arkusz wzajemnych rozliczeń PDS-CRK-2022r.pdf - zał.nr 6 do bilansu

459 KBPobierzPodgląd pliku