ZESPÓŁ WSPIERAJĄCO – AKTYWIZUJĄCY:

DYREKTOR

Sylwia Walkusz

 

PRACOWNIK SOCJALNY

Ewelina Reich 

 

PEDAGOG

Magdalena Bareja-Gaszyńska

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Joanna Kowalewska 

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Katarzyna Sikorska

 

TERAPEUTA

Anna Kosarzycka

 

TERAPEUTA

Joanna Wudzińska

 

OPIEKUN

Piotr Łobaczewski

 

OPIEKUN

Robert Radziuk

 

OPIEKUN

Kamila Milk

 

PONADTO:

OPIEKUN

Tomasz Giza

 

PSYCHOLOG

Barbara Tabaka - Tomczyk

 

LOGOPEDA

Maria Jonko

 

PSYCHIATRA

Andrzej Waniewski

 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO – KSIĘGOWY:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Parol

 

SPECJALISTA DS. EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYCH/KASJER

Katarzyna Bluwas

 

POMOC KUCHENNA

Małgorzata Babińska

 

INFORMATYK

Krzysztof Szyperski